Η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων που έχουν υλοποιηθεί πριν τις 28/07/2011 σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4495/ 2017 είναι ένας βασικό θέμα ενασχόλησης της ομάδας μας.. Ειδικότερα, η ρύθμιση των αυθαιρεσιών καθίσταται υποχρεωτική όταν πρόκειται να γίνουν συμβολαιογραφικές πράξεις όπως αγοραπωλησία, μεταβίβαση, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή.

Η Διαδικασία μας:

  • Εύρεση στην Πολεοδομία των σχεδίων και των μελετών που συνοδεύουν την Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.
  • Αυτοψία στην ιδιοκτησία από εξειδικευμένο μηχανικό ο οποίος πραγματοποιεί ακριβή αποτύπωση των χώρων και μέτρηση των διαστάσεων τους.
  • Αξιοποίηση της Νομοθεσίας και των στοιχείων του ακινήτου (όπως αποδεικτικά παλαιότητας αυθαίρετης κατασκευής) για την εύρεση του ελάχιστου δυνατού προστίμου.
    • Λεπτομερής ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές, τις απαιτούμενες μελέτες, το ύψος του προστίμου και τις δυνατότητες αποπληρωμής.
    • Σχεδιασμός νέων Κατόψεων, Τομών και Διαγράμματος Κάλυψης με διαγράμμιση των αυθαίρετων τμημάτων και καταγραφή της νέας επιφάνειας ύστερα από την τακτοποίηση ώστε να γίνει και η αντίστοιχη διόρθωση στο Ε9 του ιδιοκτήτη.
    • Ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών στο σύστημα του ΤΕΕ.
  • Παράδοση στον πελάτη πλήρη φακέλου της τακτοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή