Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι πλέον απαραίτητο για κάθε ενοικίαση και πώληση κτιρίου ή τμήματος αυτού, αλλά απαιτείται επιπλέον και για την ένταξη κατοικιών στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον. Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών σε κτίρια κάθε χρήσης είτε κατοικίες είτε επαγγελματικούς χώρους.

Η Διαδικασία μας:

  • Ενεργειακός Επιθεωρητής πραγματοποιεί πλήρη αποτύπωση και επιμέτρηση του κτιρίου ή της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Αποτυπώνει με ακρίβεια τις διαστάσεις των κουφωμάτων, και καταγράφει αναλυτικά τις σκιάσεις καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού, καθώς και τον φωτισμό και τον μηχανικό αερισμό σε περίπτωση κτιρίου τριτογενή τομέα.
  • Ακολούθως, στο Γραφείο πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς προκειμένου να προχωρήσει στην ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης και τέλος στην έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.)
  • Το ΠΕΑ παραδίδεται σε δύο αντίγραφα στον ιδιοκτήτη εντός των 2-3 επόμενων εργάσιμων ημερών από την ημέρα αυτοψίας. Το ένα αντίγραφο παραμένει στο αρχείο του ιδιοκτήτη καθώς το Ενεργειακό Πιστοποιητικό έχει ισχύ δέκα (10) χρόνια.