Έχοντας αναλάβει την ηλεκτρονική υποβολή μεγάλου αριθμού δηλώσεων μέχρι τώρα, είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε και την δική σας, ώστε να κατοχυρώστε την ιδιοκτησία σας με σιγουριά και ασφάλεια στην βάση δεδομένων του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Το κτηματολόγιο στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας έχει προχωρήσει στην πρώτη ανάρτηση, των προσωρινών πινάκων. Η διαδικασία όμως των ενστάσεων και της υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων είναι ακόμη σε εξέλιξη.