Η διαδικασία έκδοσης μιας Πολεοδομικής Άδειας δεν θυμίζει σε τίποτα τον τρόπο που γνωρίζαμε. Πλέον ο Μηχανικός δεν επισκέπτεται την Πολεοδομία, ώστε να ελεγχθούν οι μελέτες κατ΄ιδίαν.

 

Η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων που έχουν υλοποιηθεί πριν τις 28/07/2011 σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4495/ 2017 είναι ένας βασικό θέμα ενασχόλησης της ομάδας μας.. Ειδικότερα, η ρύθμιση των αυθαιρεσιών καθίσταται υποχρεωτική όταν πρόκειται να γίνουν συμβολαιογραφικές πράξεις όπως αγοραπωλησία, μεταβίβαση, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή.

 

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι πλέον απαραίτητο για κάθε ενοικίαση και πώληση κτιρίου ή τμήματος αυτού, αλλά απαιτείται επιπλέον και για την ένταξη κατοικιών στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον. Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών σε κτίρια κάθε χρήσης είτε κατοικίες είτε επαγγελματικούς χώρους.

 

Κατόπιν αυτοψίας στο χώρο σας είμαστε σε θέση να ελέγξουμε αν αυτός πληροί τα απαραίτητα κριτήρια ένταξης, αλλά και να σας παρέχουμε συμβουλές και προτάσεις για τις πιθανές επεμβάσεις, καθώς και για τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. 

 

Το τοπογραφικό Διάγραμμα είναι ένα σχέδιο που αναπαριστά το περίγραμμα του κτιρίου και τα όρια του οικοπέδου με ακριβείς συντεταγμένες κορυφών στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87. Επιπλέον αποτυπώνονται οι όμορες ιδιοκτησίες και οι δρόμοι, τα κράσπεδα, οι στύλοι υψηλής τάσης, τα μεγάλα δέντρα κτλ.

 

Στόχος της Hλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κάθε κτιρίου και των οικοδομικών αδειών του, όπως και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

 

Η εταιρια εχει εκτελέσει με επιτυχια, υψηλή αισθητική, ποιότητα κατασκευής, ταχύτητα, συνέπεια την πλήρη ή τμηματική κατασκευή και υλοποίηση έργων σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλαδας.

 

Έχοντας αναλάβει την ηλεκτρονική υποβολή μεγάλου αριθμού δηλώσεων μέχρι τώρα, είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε και την δική σας, ώστε να κατοχυρώστε την ιδιοκτησία σας με σιγουριά και ασφάλεια στην βάση δεδομένων του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.